Socialinės priežiūros (pagalbos į namus) ir Asmeninio asistento paslaugos

Numatytas socialinės priežiūros (pagalbos į namus) gavėjų faktinis/planinis skaičius – 110 paslaugų gavėjų.

Socialinės priežiūros (pagalbos į namus) paslauga (senyvo amžiaus asmenims, suaugusiems asmenims su negalia, šeimoms kurioms reikalingos socialinės paslaugos namuose).

2022 m. Pagalbos į namus teikimo tvarkos aprašas

Skuodo socialinių paslaugų šeimai centras nuo 2021 metų rugsėjo 1 dienos pradėjo teikti asmeninės pagalbos paslaugas, vadovaujantis Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 metų liepos 16 dienos įsakymu Nr. A1-475 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės gyventojų mokėjimo už asmeninę pagalbą dydžio nustatymo Skuodo rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo”.

Asmeninės pagalbos tvarkos aprašas 

Mokėjimo už socialines paslaugas tvarka

 

 

Paskelbta: 2020 4 vasario | Atnaujinta: 2023 3 balandžio