Intensyvi krizių įveikimo pagalba

INTENSYVIOS KRIZIŲ ĮVEIKIMO IR LAIKINO APNAKVINDINIMO SKYRIUS

Jeigu Tave muša, įžeidinėja, smurtauja, neleidžia bendrauti su artimaisiais ar kitaip skriaudžia.

NIEKO NELAUK, KREIPKIS PAGALBOS !

                                                                          Mes esame tam, kad padėtume Tau.                                                                                Skuodo Socialinių paslaugų šeimai centras nemokamai teikia bendrąsias socialines paslaugas:

 • informavimas;
 • konsultavimas;
 • tarpininkavimas ir atstovavimas;
 • bendravimas;
 • socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas ;
 • laikino apnakvindinimo paslauga ( iki 7 parų) ;
 • minimali asmeninės higienos paslauga;

Asmuo, atsidūręs krizinėje situacijoje, dėl reikalingų paslaugų kreipiasi į Centrą pats arba yra nukreipiamas įvairių institucijų ar tarnybų (Socialinės paramos skyriaus, Vaiko teisių apsaugos skyriaus, seniūnijų, bendruomenių, mokyklų, policijos, nevyriausybinių organizacijų ir t.t.). Laikino apnakvindinimo paslauga teikiama visą parą.

Į Centrą besikreipiantį arba nukreiptą asmenį priima socialinis darbuotojas, teikiantis intensyvią krizių įveikimo pagalbą ir laikino apnakvindinimo paslaugą, jam nesant įstaigoje – kiti Centro socialiniai darbuotojai.

 • Intensyvi krizių įveikimo pagalba šeimai, kuriai reikalinga socialinio darbuotojo pagalba, pradedama teikti gavus seniūnijos socialinio darbuotojo (su socialinės rizikos šeimomis) raštišką pranešimą apie susidariusią krizinę situaciją.
 • Intensyvi krizių įveikimo pagalba teikiama asmeniui arba šeimai Centre, kliento namuose.
 • Intensyvios krizių įveikimo paslaugos gavėjas registruojamas kliento registracijos žurnale, sudaromas darbo planas, pildoma teiktų paslaugų suvestinė.
 • Teikiant laikino apnakvindinimo paslaugas, esant galimybei, paslaugų gavėjas pateikia reikiamus dokumentus.
 • Asmuo teikia prašymą Centro direktoriui dėl laikino apnakvindinimo.
 • Asmuo supažindinamas su Centro direktoriaus patvirtinta klientų priėmimo į Centrą tvarka ir vidaus tvarkos taisyklėmis.
 • Laikino apnakvindinimo paslaugos iki 7 parų teikiamos Centro direktoriaus įsakymu, nemokamai.

Skuodo Socialinių paslaugų šeimai centras

Šatrijos g. 3-2, Skuodas

Krizių įveikimo skyrius (8440) 51022

 

 

Paskelbta: 2020 4 vasario | Atnaujinta: 2021 22 vasario