Intensyvi krizių įveikimo pagalba

INTENSYVIOS KRIZIŲ ĮVEIKIMO PAGALBOS SKYRIUS

Jeigu Tave muša, įžeidinėja, smurtauja, neleidžia bendrauti su artimaisiais ar kitaip skriaudžia.

NIEKO NELAUK, KREIPKIS PAGALBOS !

                                                                          Mes esame tam, kad padėtume Tau.                                                                                Skuodo Socialinių paslaugų šeimai centras nemokamai teikia bendrąsias socialines paslaugas:

  • informavimas;
  • konsultavimas;
  • tarpininkavimas ir atstovavimas;
  • bendravimas;
  • socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas ;
  • minimali asmeninės higienos paslauga.

Asmuo, atsidūręs krizinėje situacijoje, dėl reikalingų paslaugų kreipiasi į Centrą pats arba yra nukreipiamas įvairių institucijų ar tarnybų (Socialinės paramos skyriaus, Vaiko teisių apsaugos skyriaus, seniūnijų, bendruomenių, mokyklų, policijos, nevyriausybinių organizacijų ir t.t.).

Į Centrą besikreipiantį arba nukreiptą asmenį priima socialinis darbuotojas, teikiantis intensyvią krizių įveikimo pagalbą , jam nesant įstaigoje – kiti Centro socialiniai darbuotojai.

  • Intensyvi krizių įveikimo pagalba šeimai, kuriai reikalinga socialinio darbuotojo pagalba, pradedama teikti gavus seniūnijos socialinio darbuotojo (šeimoms kurioms reikalinga pagalba ) raštišką pranešimą apie susidariusią krizinę situaciją.
  • Intensyvi krizių įveikimo pagalba teikiama asmeniui arba šeimai Centre, kliento namuose.
  • Intensyvios krizių įveikimo paslaugos gavėjas registruojamas kliento registracijos žurnale, sudaromas darbo planas, pildoma teiktų paslaugų suvestinė.

Skuodo Socialinių paslaugų šeimai centras

Šatrijos g. 3-2, Skuodas

Krizių įveikimo skyrius (8440) 51022

SKUODO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ŠEIMAI CENTRO INTENSYVIOS KRIZIŲ ĮVEIKIMO PAGALBOS TVARKOS APRAŠAS

 

Paskelbta: 2020 4 vasario | Atnaujinta: 2022 24 sausio