Globėjų ir įtėvių mokymas ir konsultavimas

GIMK – GLOBĖJŲ (RŪPINTOJŲ), ĮTĖVIŲ MOKYMAS IR KONSULTAVIMAS

Gimk programa Skuode pradėta vykdyti nuo 2016 m. GIMK programą sudaro įtėvių/globėjų mokymai (7 grupiniai užsiėmimai), susitikimai būsimų globėjų/įtėvių namuose. GIMK programos esmė – aktyvus suaugusiųjų mokymas, kurio tikslas – suteikti jiems naujos emocinės patirties, kuri padėtų suprasti, kaip jaučiasi be tėvų likęs vaikas, bei įvertinti mokymų dalyvių gebėjimus, stebimus mokymų metu, atliekant užduotis, taip pat individualių pokalbių metu.

Šeimos vertinimas atliekamas ir išvada rengiama pagal penkias gebėjimų grupes:
• saugios aplinkos užtikrinimas ir fizinių poreikių tenkinimas;
• vaikų poreikių tenkinimas bei raidos sunkumų kompensavimas;
• vaiko ryšių su biologine šeima užtikrinimas;
• pagalba vaikui užmezgant saugius ir patvarius ryšius;
• bendradarbiavimas sprendžiant vaiko ir šeimos problemas.

GIMK programos tikslas – ne atmesti ar vien įvertinti kandidatus į globėjus bei įtėvius, bet padėti jiems pasiruošti, pasirengti tokiam svarbiam žingsniui, kaip vaiko priėmimas į savo šeimą ir namus. Viena iš GIMK programos praktinių nuostatų – tausojantis požiūris ne tik į įvaikinamą, globojamą vaiką, bet ir į ketinančią įvaikinti ar globoti šeimą, siekiant apsaugoti santuoką ir šeimoje augančius vaikus nuo galimų lemtingų krizių.

Pagrindinių GIMK mokymų temos:
1. Įvadas į pagrindinę globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programą GIMK;
2. Atvirumas ir bendradarbiavimas;
3. Vaiko raidos sutrikimų kompensavimas;
4. Vaikų elgesio problemos ir sutrikimai. Jų įveika;
5. Išsekimas. Prevencija ir intervencija;
6. Globojamų vaikų traumos ir krizės;
7. Pasirengimas pokyčiams.

Nuo 2018 m. pradėti rengti Specializuoti mokymai pagal Specializuotą asmenų, siekiančių teikti socialinės priežiūros paslaugas, ir bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programą GIMK. Šie mokymai skirti globėjams, norintiems dirbti budinčiais globotojais.
Specializuotų GIMK mokymų temos:
1. Darbas komandoje;
2. Vaiko susitikimų su biologine šeima organizavimas;
3. Vaiko psichologinio atsparumo ir tapatybės stiprinimas;
4. Vaikų elgesio supratimas ir poreikių tenkinimas;
5. Globojamų vaikų mokymosi sunkumai ir motyvacija. Bendruomeninių vaikų globos namų standartai;
6. Pastovumo užtikrinimas planuojant globą. Vaiko grąžinimas į jo šeimą ar perkėlimas į įtėvių ar globėjų šeimą.

Paskelbta: 2021 22 rugsėjo | Atnaujinta: 2021 22 rugsėjo