Transporto organizavimo paslauga

Transporto organizavimo paslaugos tvarka

TRANSPORTO PASLAUGŲ TEIKIMAS

Paslauga teikiama pagal poreikį.

Vadovaujantis Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. kovo 17 d. Nr. Al-254 įsakymų, asmenys, sergantys Covid-19 liga (korono viruso infekcija) pervežami iš gydymo įstaigų nemokamai. 

KEIČIASI TRANSPORTO PASLAUGŲ KAINA

Vadovaujantis Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 24 d. sprendimu Nr. T9-45 „Dėl transporto paslaugų teikimo ir mokėjimo už paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo” keičiasi mokėjimo už transporto paslaugas kaina.

Transporto paslaugos gavėjams apmokėjimas už suteiktą paslaugą apskaičiuojamas pagal transporto priemonės spidometro rodmenis nuo Skuodo socialinių paslaugų šeimai centro (adresas: Šatrijos g. 3-2, Skuodas) iki išlaipinimo vietos, skaičiuojant nuvykimą ir grįžimą. Nuo balandžio 1 dienos keičiasi transporto paslaugų kaina. Asmenys už suteiktą paslaugą moka:

– kai asmens vidutinės pajamos per mėnesį nuo 2 iki 3 VRP – 15 proc. mokėjimo dydžio pagal 1 kilometro tarifą, 0,10 Eur;

– kai asmens vidutinės pajamos per mėnesį nuo 3 iki 4 VRP – 30 proc. mokėjimo dydžio pagal 1 kilometro tarifą, 0,20 Eur;

– kai asmens vidutinės pajamos per mėnesį nuo 4 VRP ir daugiau – 50 proc. mokėjimo dydžio pagal 1 kilometro tarifą, 0,33 Eur.

Transporto paslaugos kaina 0,65 Eur už vieną kilometrą, kai pristatoma techninės pagalbos priemonės į namus ar grąžinimui į Centrą.

 

Asmenys, pageidaujantys gauti transporto paslaugas į gydymo įstaigas kreipiasi telefonu 8 440 51037

Asmenys, pageidaujantys transporto paslaugų parvykimui iš gydymo įstaigų, kreipiasi telefonu +370 631 33 952

 

Nuo 2021 m. spalio 1 dienos teikiama nauja  transporto paslauga. Asmenys parvežami iš gydymo įstaigų bet kuriuo paros metu, savaitgaliais ir švenčių dienomis, kai nuvežus greitosios medicininės pagalbos transportu, asmenys nėra guldomi į ligoninę. Transporto paslauga yra mokama. Nuo 2022 m. sausio 1 dienos transporto paslauga teikiama gulintiems asmenims,  esant poreikiui neįgalų asmenį lydi bendrosios praktikos slaugytojas arba asmeninis asistentas, teikiantis pagalbą pagal individualius asmens poreikius, palydint asmenį iš jo namų iki transporto priemonės ir iš jos iki gydymo įstaigos ir atgal.

Transporto paslaugos gali būti teikiamos vykstant į (iš):

– gydymo ir reabilitacijos įstaigas, į Gydytojų konsultacinę komisiją ar Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą;

– planines ambulatorines hemodializės procedūras;

– techninės pagalbos  priemonių pristatymui į namus ar grąžinimui į Centrą;

-socialines ir kitas paslaugas teikiančias įstaigas;

– iš gydymo įstaigų bet kuriuo paros metu, kai nuvežus greitosios medicininės pagalbos transportu, asmenys nėra guldomi į ligoninę.

Transporto paslaugomis gali naudotis šie fiziniai ir juridiniai asmenys:

– neįgalūs asmenys, kurie dėl ligos ar senatvės turi judėjimo ar proto negalią ir dėl to negali naudotis visuomeniniu ar individualiu transportu;

-neįgalūs vaikai su fizine, proto ar kompleksine negalia;

– asmenys, kurie yra pripažinti nedarbingais (0-25 procentai darbingumo) ir turintys judėjimo ar proto negalią;

-asmenys, kurie yra pripažinti iš dalies darbingais ( 30-35 procentai darbingumo) ir turintys judėjimo ar proto negalią;

– asmenys, kuriems nustatytas didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis ir turintys judėjimo ar proto negalią;

– asmenims, kuriems nenustatytas darbingumo ar specialiųjų poreikių lygis, po operacijų, patyrusiems traumų, susižalojimų ar kitų sveikatos sutrikimų.

– asmenys, kuriuos reikia parvežti į namus iš VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės Skuodo filialo priėmimo skyriaus pagal gydytojų pranešimą ar asmens prašymą;

– centro paslaugų gavėjai (socialinės rizikos šeimos ir jų vaikai, vaikai su negalia, senyvo amžiaus asmenys ir suaugę asmenys su negalia, smurtą patyrę asmenys ir jų šeimos).

Asmuo, pageidaujantis gauti transporto paslaugas, ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas pateikia Skuodo socialinių paslaugų šeimai centrui prašymą-paraišką socialinėms paslaugoms gauti. Prie prašymo- paraiškos pateikiami šie dokumentai pasas arba tapatybės kortelė, neįgaliojo ar pensininko pažymėjimas, vykimo tikslą patvirtinantys dokumentai ( siuntimas), pažyma apie asmens  (šeimos) pajamas už tris mėnesius. Asmeniui, sutikus mokėti visą transporto paslaugos kainą, pažymos apie pajamas pateikti nereikia.

Mokėjimas už transporto paslaugas:

Skuodo rajono ribose transporto paslaugos neįgaliems asmenims teikiamos nemokamai.

Transporto paslaugas pageidaujantis gauti asmuo privalo pateikti teisingą ir išsamią informaciją apie kelionės datą, laiką, maršrutą, lydintį asmenį, asmens (šeimos) pajamas. Transporto paslaugomis pasinaudojęs asmuo privalo per 5 darbo dienas po paslaugos suteikimo susimokėti už suteiktas paslaugas.

Dėl informacijos galima kreiptis į Skuodo socialinių paslaugų šeimai centrą adresu Šatrijos g. 3-2, Skuodas, tel. (8 440) 52 262,  8630 68 956 ;el. p. svdcentras@gmail.com.

Dėl transporto paslaugų teikimo ir mokėjimo už paslaugas tvarkos aprašas

Paskelbta: 2020 4 vasario | Atnaujinta: 2023 1 vasario