Pagalba įtėviams ir globėjams


Pagalbos įtėviams ir globėjams skyrius (vykdantis globos centro funkcijas) teikia paslaugas globos ir įvaikinimo klausimais Skuodo rajone gyvenantiems:
• Įvaikintiems;
• Globojamiems (rūpinamiems);
• Budinčių globotojų prižiūrimiems vaikams:
• Globėjų (rūpintojų) ir įtėvių šeimoms;
• Šeimynų dalyviams;
• Budintiems globotojams;
• Bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojams;
• Asmenims, svarstantiems apie globą ir įvaikinimą.

Paslaugos teikiamos Globos centre, paslaugų gavėjų namuose, įvairiose institucijose (socialinių paslaugų, švietimo, sveikatos priežiūros įstaigose, nevyriausybinėse organizacijose ir kt.).

Pagalbos įtėviams ir globėjams skyrius (vykdantis globos centro funkcijas) teikiamos paslaugos:
• Informavimas;
• Individualus konsultavimas;
• Tarpininkavimas ir atstovavimas;
• Psichologo konsultacijos;
• Psichoterapeuto konsultacijos;
• Intensyvi pagalba krizių atveju;
• Globos koordinatoriaus;
• Socialinio darbuotojo paslaugos;
• Savitarpio paramos grupės globėjams, įtėviams;
• Sociokultūrinės paslaugos: išvykos, renginiai;
• Mokymai pagal Pagrindinę, Specializuotą, Artimųjų giminaičių GIMK programos dalis;
• Tęstiniai GIMK mokymai;
• Susitikimų su biologiniais tėvais, broliais, seserimis ar kitais vaiko giminaičiais organizavimas, jei tai nekenkia vaiko interesams ir saugumui;
• Metodinė pagalba;
• Laikino atokvėpio paslauga.

Paskelbta: 2021 22 rugsėjo | Atnaujinta: 2021 22 rugsėjo