Apie mus

TIKSLAS

Teikti pagrindines ir papildomas socialines paslaugas socialinės rizikos, socialiai remtinų bei socialinių, psichologinių ir kitokių problemų turinčių šeimų vaikams, vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia,  suaugusiems asmenims su sunkia negalia ir senyvo amžiaus asmenims jų namuose, asmenims, atsidūrusiems krizinėse situacijose.

VIZIJA

Teikti aukščiausios kokybės socialines paslaugas, orientuotas į žmogų. Kiekvienas žmogus yra vertybė. Socialiniai darbuotojai tiki įgimtu žmonių vertingumu ir orumu, nepaisant jų asmeninio ar kolektyvinio statuso.

MISIJA

Teikti socialinės paslaugas Skuodo rajono žmonėms, užtikrinant orumo nežeminančias gyvenimo sąlygas ir tenkinant klientų būtinuosius poreikius. Teikti laikino apnakvindinimo paslaugas krizės ištiktiems asmenims. Didinti  šeimoms, įtrauktoms į socialinės rizikos šeimų sąrašą, neįgalių – suaugusių ir vaikų bei senyvo amžiaus asmenų galimybes integruotis į bendruomenę, siekiant išvengti socialinės atskirties.

VERTYBĖS

Siekdami įgyvendinti savo misiją centras, administracija ir kiekvienas jo darbuotojas savo veikloje vadovaujasi šiomis vertybėmis:

  • profesionalumas – vertiname kompetenciją, esame darbštūs, lankstūs, orientuoti į tikslą, atsakingai dirbame ir pasiekiame kokybiškų rezultatų;
  • pagarba – kiekvienas žmogus mums yra svarbus, vertiname jo nuomonę;
  • bendradarbiavimas – siekiame bendro tikslo, kurį užtikriname padėdami vienas kitam, geranoriškai ir laiku keisdamiesi informacija tarpusavyje ir su partneriais;
  • lojalumas – tikime tuo, ką darome, stengiamės daryti geriausia, ką galime, didžiuojamės savo įstaiga;
  • tobulėjimas – mes nuolatos mokomės, esame atviri naujovėms, jas taikome savo darbe;
  • konfidencialumas – slaptumas, kliento paslapčių laikymas – vienas iš pagrindinių etikos reikalavimų, kurie keliami socialinių paslaugų teikėjams.

 

 

Netgi menkiausias geras poelgis byloja:

„Man rūpi“

„Tu man svarbus“

„Aš apie tave galvoju“

Paskelbta: 2020 3 vasario | Atnaujinta: 2020 18 rugsėjo