Struktūra ir kontaktai

Vadovas

Rūta Razmienė

Gimimo data: 1966 08 21

Išsilavinimas:

1986 m. baigė Klaipėdos J. Kupčinsko medicinos mokyklą ir įgijo med. sesers (slaugytojos) specialybę

2006 m. baigė Klaipėdos universitetą ir įgijo socialinio darbo bakalauro kvalifikacinį laipsnį

Profesinė patirtis:

1986-2000 m. Klaipėdos raj. Priekulės poliklinikoje med. seserimi (slaugytoja)

2000-2006 m. Skuodo ligoninėje med. seserimi (slaugytoja)

Nuo 2006 m. gruodžio 18 d. biudžetinės įstaigos Skuodo socialinių paslaugų šeimai centro direktorė

____________________________________________________________________________________________________________________________________

16.  Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Struktūra ir kontaktai“ turi būti pateikiami šie duomenys:

16.1.  įstaigos valdymo struktūros schema; įstaigos vadovo (-ų) nuotrauka (-os) ir gyvenimo aprašymas (-ai);

16.2.  įstaigos vadovo, jo pavaduotojo (-ų), viceministrų, ministerijų kanclerių planuojami susitikimai įstaigoje (posėdžiai ir pasitarimai, jų tikslas, laikas, dalyvaujantys asmenys), kuriuose, be įstaigų valstybės tarnautojų, valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), dalyvauja ir kiti privačių interesų turintys asmenys (jeigu nėra galimybių apie susitikimą paskelbti likus ne mažiau kaip vienai darbo dienai iki jo pradžios, apie įvykusį susitikimą pranešama ne vėliau kaip kitą darbo dieną);

16.3.  įstaigos darbuotojų sąrašas su kontaktine informacija (vardas ir pavardė, pareigos, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ar jo sudarymo tvarka);

16.4.  kiekvieno darbuotojo atliekamos funkcijos ir specialieji reikalavimai jo pareigybei;

16.5. Valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1176 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo įgyvendinimo“, 14 punkte nurodyta informacija, kuri turi būti skelbiama viešai;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 4, 2019-01-09, paskelbta TAR 2019-01-11, i. k. 2019-00427

16.6.  įstaigos priimamojo darbo grafikas, telefono, fakso numeriai, elektroninio pašto adresas ar informacija apie jo sudarymo tvarką;

16.7.  informacija apie įstaigos administracijos padalinius (jeigu įstaiga jų turi), kurioje būtų nurodytos administracijos padaliniui priskirtos įstaigos veiklos sritys (funkcijos);

16.8.  informacija apie įstaigos reguliavimo sričiai priskiriamas kitas įstaigas (jeigu įstaigai priskirtos), kurioje būtų atskirai nurodytos įstaigos, teikiančios viešąsias ir (arba) administracines paslaugas;

16.9.  informacija apie komisijas ir darbo grupes, sudarytas konkrečioms užduotims (arba funkcijoms) atlikti, įstaigos kompetencijai priskirtiems klausimams spręsti, ir jų veiklą.

17.  Įstaigų vadovai, atsižvelgdami į nacionalinio saugumo, gynybos, užsienio politikos interesus, gali patvirtinti pareigybių, kurias einančių valstybės tarnautojų ir darbuotojų kontaktinė informacija, atliekamos funkcijos ir specialieji reikalavimai jų pareigybei įstaigos interneto svetainėje neskelbiami arba skelbiami sutrumpinti ar apibendrinti, sąrašą. Taip pat nustatyti įstaigos interneto svetainėje neskelbiamą informaciją apie sudarytas komisijas ir darbo grupes.

18.  Įstaigos interneto svetainėje skelbiamas įstaigos darbuotojų elektroninio pašto adresas turi būti sudarytas šia tvarka nevartojant lietuviškų raidžių: vardas.pavardė@įstaigos interneto svetainės adresų sritys. Jei įstaigos darbuotojas turi du vardus, sudarant elektroninio pašto adresą pasirenkamas jo pirmas vardas. Jei įstaigos darbuotojas turi dvigubą pavardę, sudarant elektroninio pašto adresą pasirenkama pirma dvigubos pavardės dalis. Tokiu atveju, kai keli darbuotojai turi vienodus vardus ir pavardes, elektroninio pašto adreso sudarymo tvarką nustato įstaiga.

Kontaktai

Su darbuotojais galima susisiekti per įstaigos specialistę (personalo valdymui) (8 440) 52 262

Įstaigos elektroninis paštas: svdcentras@gmail.com, info@skuodospsc.lt

Adresas: Šatrijos g. 3-2, Skuodas LT- 98114, Lietuva

Administracija ir kitas personalas

Vardas, Pavardė Pareigos Telefono numeris, el. paštas
Rūta Razmienė Direktorė 8 (440) 51 016,                 ruta.razmiene@skuodospsc.lt, info@skuodospsc.lt
Leonora Sadauskienė Pavaduotoja 8 (440) 52 262, leonora.sadauskiene@skuodospsc.lt
Elena Veitienė Specialistė (personalo valdymui) 8 (440) 52 262,                  elena.veitiene@skuodospsc.lt
Aušra Malūkienė Specialistė (viešųjų pirkimų organizavimas) +37063307951,                           pirkimai@skuodospsc.lt
Brigita Sakalauskienė Specialistė (darbui su kompensuojama technika, apskaitos tvarkymui) 8 (440) 51 036, brigita.sakalauskiene@skuodospsc.lt
Valdas Bagočius Ūkio reikalų tvarkytojas 8 (440) 51 013,                valdas.bagocius@skuodospsc.lt
Rūta Rudminaitienė Psichologė +37068570088 ruta.rudminaitiene@skuodospsc.lt
Viktorija Skiudulė Kineziterapeutė viktorija.skiudule@skuodospsc.lt
Arūnas Stanius Vairuotojas arunas.stanius@skuodospsc.lt
Antanas Ramanavičius Vairuotojas antanas.ramanavicius@skuodospsc.lt
Vidmantas Norvaišas Vairuotojas vidmantas.norvaisas@skuodospsc.lt
Sonata Pabrėžienė Valytoja sonata.pabreziene@skuodospsc.lt

Pagalbos įtėviams ir globėjams skyrius (vykdantis Globos centro funkcijas)

 
Rūta Skiezgilienė Globos koordinatorė, globos centro veiklų koordinatorė +37063065957, ruta.skiezgiliene@skuodospsc.lt  
Neringa Januškienė Globos koordinatorė 8 (440) 51 052, neringa.januskiene@skuodospsc.lt,             *Šiuo metu yra vaiko priežiūros atostogose  
Kristina Petrauskytė Globos koordinatorė 8 (440) 51 052, kristina.petrauskyte@skuodospsc.lt  
   

Vaikų dienos veiklos skyrius (vykdantis Vaikų dienos centro funkcijas)

 
Dalia Zakarauskienė Socialinė darbuotoja 8 (440) 51 032, dalia.zakarauskiene@skuodospsc.lt  
Giedrė Aniss Socialinė darbuotoja 8 (440) 51 032,                   giedre.aniss@skuodospsc.lt  
   

Pagalbos šeimoms ir asmenims skyrius

 
Ginta Kazlauskienė Atvejo vadybininkė +37062019505, ginta.kazlauskiene@skuodospsc.lt  
Reda Kontarienė Atvejo vadybininkė +37065980246, reda.kontariene@skuodospsc.lt  
Marta Raudienė Atvejo vadybininkė +37068889272, marta.raudiene@skuodospsc.lt  
Rūta Antanauskienė Atvejo vadybininkė +37062046953, ruta.antanauskiene@skuodospsc.lt  
Inga Uščinienė Socialinė darbuotoja (intensyvių krizių įveikimo) 8 (440) 51 022,          inga.usciniene@skuodospsc.lt,                        *Šiuo metu yra vaiko priežiūros atostogose  
Stasė Mikštienė Socialinė darbuotoja (intensyvių krizių įveikimo) +37063068956, stase.mikstiene@skuodospsc.lt  
Agnė Zbarauskienė Socialinė darbuotoja (palydėjimo paslaugos jaunuoliams) 8 (440) 51 022,                                       +37065875626, agne.zbarauskiene@skuodospsc.lt  
Sonata Gintalienė Socialinė darbuotoja (darbui su šeimomis) +37069475187, sonata.gintaliene@skuodospsc.lt  
Asta Daukantaitė Socialinė darbuotoja (darbui su šeimomis) +37068891435, asta.daukantaite@skuodospsc.lt  
Alina Mygind Socialinė darbuotoja (darbui su šeimomis) +37061010413,                alina.mygind@skuodospsc.lt  
Irena Zubienė Socialinė darbuotoja (darbui su šeimomis) +37061802702,              irena.zubiene@skuodospsc.lt  
Aušra Karbauskienė Socialinė darbuotoja (darbui su šeimomis) +37062076918, ausra.karbauskiene@skuodospsc.lt  
Gitana Ketlerienė Socialinė darbuotoja (darbui su šeimomis) +37068877906, gitana.ketleriene@skuodospsc.lt  
Jurgita Jonauskienė Socialinė darbuotoja (darbui su šeimomis) +37068826481, jurgita.jonauskiene@skuodospsc.lt  
Ingrida Ramonienė Socialinė darbuotoja (darbui su šeimomis) 8 (440) 51 032, ingrida.ramoniene@skuodospsc.lt  
Kristina Kovienė Socialinė darbuotoja (darbui su šeimomis) +37061515901,    kristina.koviene@skuodospsc.lt  
Rita Bertašiūtė Socialinė darbuotoja (darbui su šeimomis) +37062509139,         rita.bertasiute@skuodospsc.lt  
Vytautas Gliožeris Priklausomybės konsultantas +37063049591, vytautas.gliozeris@skuodospsc.lt  
Julita Šiemaitė Gerovės Konsultantė +37062019505,              julita.siemaite@skuodospsc.lt  
Edita Titugaitė Individualios priežiūros darbuotojas edita.titugaite@skuodospsc.lt  
Rasa Ramanauskienė Individualios priežiūros darbuotojas rasa.ramanauskiene@skuodospsc.lt  
Audronė Mockienė Individualios priežiūros darbuotojas audrone.mockiene@skuodospsc.lt  
   

Dienos socialinės globos institucijoje asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims su negalia skyrius

 
Rita Vaserienė Vyriausioji socialinė darbuotoja 8 (440) 73 578                  rita.vaseriene@skuodospsc.lt  
Violeta Sakalauskienė Socialinė darbuotoja 8 (440) 73 578 violeta.sakalauskiene@skuodospsc.lt  
Alina Zubienė Individualios priežiūros darbuotojas alina.zubiene@skuodospsc.lt  
Valda Dvarionienė Individualios priežiūros darbuotojas valda.dvarioniene@skuodospsc.lt  
Akvelina Kervienė Individualios priežiūros darbuotojas akvelina.kerviene@skuodospsc.lt  
Dalia Lukavičienė Individualios priežiūros darbuotojas dalia.lukaviciene@skuodospsc.lt  
       
   

Socialinės globos suaugusiems asmenims su negalia ar senyvo amžiaus asmenims namuose skyrius ir socialinės priežiūros (pagalba į namus) skyrius

 
Jolanta Kidykienė Vyriausioji socialinė darbuotoja 8 (440) 51 013,                                           +37065919311, jolanta.kidykiene@skuodospsc.lt  
Agnė Jankauskienė Socialinė darbuotoja 8 (440) 51 013,                                            +37065919311, agne.jankauskiene@skuodospsc.lt  
Giedrė Macevičienė Socialinė darbuotoja 8 (440) 51 013,                                         +37065919311, giedre.maceviciene@skuodospsc.lt,                      *Šiuo metu yra vaiko priežiūros atostogose  
Raimonda Sėlenė Socialinė darbuotoja 8 (440) 51 013,                                              +37065919311, raimonda.selene@skuodospsc.lt  
Aurelija Staniuvienė Socialinė darbuotoja (transporto paslaugos organizavimas)  8 (440) 51 037, aurelija.staniuviene@skuodospsc.lt  
Stasė Mikštienė Socialinė darbuotoja  +37063068956, stase.mikstiene@skuodospsc.lt  
Elena Bernotienė Individualios priežiūros darbuotojas elena.bernotiene@skuodospsc.lt  
Marija Bakstienė Individualios priežiūros darbuotojas marija.bakstiene@skuodospsc.lt  
Rita Einienė Individualios priežiūros darbuotojas rita.einiene@skuodospsc.lt  
Daiva Gužienė Individualios priežiūros darbuotojas daiva.guziene@skuodospsc.lt  
Inesa Mikutienė Individualios priežiūros darbuotojas inesa.mikutiene@skuodospsc.lt  
Jolanta Skarienė Individualios priežiūros darbuotojas jolanta.skariene@skuodospsc.lt  
Rūta Kryžiuvienė Individualios priežiūros darbuotojas ruta.kryziuviene@skuodospsc.lt  
Audronė Puškorienė Individualios priežiūros darbuotojas audrone.puskoriene@skuodospsc.lt  
Laura Pilibaitienė Individualios priežiūros darbuotojas laura.pilibaitiene@skuodospsc.lt  
Nijolė Barkuvienė Individualios priežiūros darbuotojas nijole.barkuviene@skuodospsc.lt  
Jūratė Bružienė Individualios priežiūros darbuotojas jurate.bruziene@skuodospsc.lt  
Virginija Ramanavičienė Individualios priežiūros darbuotojas virginija.ramanaviciene@skuodospsc.lt  
Ilona Mažonienė Individualios priežiūros darbuotojas ilona.mazoniene@skuodospsc.lt  
Jadvyga Jakovlevienė Individualios priežiūros darbuotojas jadvyga.jakovleviene@skuodospsc.lt  
Laima Norkutė Individualios priežiūros darbuotojas laima.norkute@skuodospsc.lt  
Stanislava Beniušienė Individualios priežiūros darbuotojas stanislava.beniusiene@skuodospsc.lt  
Danutė Puidokienė Individualios priežiūros darbuotojas danute.puidokiene@skuodospsc.lt  
Kristina Liebuvienė Individualios priežiūros darbuotojas kristina.liebuviene@skuodospsc.lt  
Gitana Jankauskienė Individualios priežiūros darbuotojas gitana.jankauskiene@skuodospsc.lt  
Danutė Steponavičienė Individualios priežiūros darbuotojas danute.steponaviciene@skuodospsc.lt  
Romutė Dapšienė Individualios priežiūros darbuotojas romute.dapsiene@skuodospsc.lt  
Zina Ramonienė Individualios priežiūros darbuotojas zina.ramoniene@skuodospsc.lt  
Lina Varanavičienė Individualios priežiūros darbuotojas lina.varanaviciene@skuodospsc.lt  
Aušra Donilienė Individualios priežiūros darbuotojas ausra.doniliene@skuodospsc.lt  
Bronislava Ragauskienė Individualios priežiūros darbuotojas bronislava.ragauskiene@skuodospsc.lt  
Renata Norvaišienė Individualios priežiūros darbuotojas renata.norvaisiene@skuodospsc.lt  
Vyda Petrošienė Individualios priežiūros darbuotojas vyda.petrosiene@skuodospsc.lt  
Renata Eidėjienė Individualios priežiūros darbuotojas renata.eidejiene@skuodospsc.lt  
Kristina Lukšienė Individualios priežiūros darbuotojas kristina.luksiene@skuodospsc.lt  
Nijolė Memkuvienė Individualios priežiūros darbuotojas nijole.memkuviene@skuodospsc.lt  
Jurgita Gadeikienė Individualios priežiūros darbuotojas jurgita.gadeikiene@skuodospsc.lt  
Reda Einikė Individualios priežiūros darbuotojas reda.einikė@skuodospsc.lt  
Jolanta Giedrienė Individualios priežiūros darbuotojas jolanta.giedriene@skuodospsc.lt  
Loreta Jurčiutė Individualios priežiūros darbuotojas loreta.jurciute@skuodospsc.lt  
Aida Anickytė Slaugytojas aida.anickyte@skuodospsc.lt  
Daiva Norvaišienė Slaugytojo padėjėja daiva.norvaisiene@skuodospsc.lt  
Genovaitė Rubinienė Slaugytojo padėjėja genovaite.rubiniene@skuodospsc.lt  
Rita Einaitė Slaugytojo padėjėja rita.einaite@skuodospsc.lt  
Audronė Alkauskienė Slaugytojo padėjėja audrone.alkauskiene@skuodospsc.lt  
Vitalija Andriekienė Asmeninis asistentas vitalija.andriekiene@skuodospsc.lt  
Banga Muižininkienė Asmeninis asistentas banga.muizininkiene@skuodospsc.lt  

 

   
   

Paskelbta: 2020 1 vasario | Atnaujinta: 2024 1 vasario