Integralios pagalbos (dienos socialinės globos ir slaugos) asmens namuose paslaugos

INTEGRALIOS PAGALBOS (DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS IR SLAUGOS) ASMENS
NAMUOSE PASLAUGŲ TEIKIMO IR ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

I. SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Integralios pagalbos (dienos socialinės globos ir slaugos) asmens namuose paslaugų teikimo ir organizavimo tvarkos aprašas (toliau – aprašas) apibrėžia integralios pagalbos (dienos socialinės globos ir slaugos) paslaugų teikimo tvarką asmens namuose, kurias organizuoja ir teikia Skuodo socialinių paslaugų šeimai centras (toliau – centras).
2. Integralios pagalbos (dienos socialinės globos ir slaugos) asmens namuose paslauga – visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu.
3. Integralios pagalbos (dienos socialinės globos ir slaugos) paslaugos gavėjas – suaugęs asmuo su negalia, senyvo amžiaus asmuo su sunkia negalia, kuriems nustatytas visiškas ar dalinis nesavarankiškumas ir kuriems teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis.
4. Integralios pagalbos (dienos socialinės globos ir slaugos) paslauga Skuodo socialinių paslaugų šeimai centre teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymu, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų katalogu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu patvirtintu Slaugos ir socialinių paslaugų bendro teikimo tvarkos aprašu, Skuodo rajono savivaldybės tarybos patvirtintu Skuodo rajono savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašu, Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintu Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašu, Skuodo rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėjo sprendimais, centro nuostatais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais integralios pagalbos (dienos socialinės globos ir slaugos) paslaugų teikimą.

II. SKYRIUS
INTEGRALIOS PAGALBOS (DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS IR SLAUGOS)
PASLAUGOS TEIKIMO BŪDAS IR TRUKMĖ

5. Integralios pagalbos (dienos socialinės globos ir slaugos) paslauga organizuojama ir teikiama:
5.1. dienos socialinės globos asmens namuose paslauga konkrečiam asmeniui, atsižvelgiant į jo poreikius, gali būti skirtinga, teikiama nuo 3 val. iki 6 val. per dieną, darbo dienomis, centro darbo valandomis.
5.2. slaugos paslaugos teikiamos iki 2 val. per dieną, darbo dienomis, centro darbo valandomis.
6. Jeigu integralios pagalbos (dienos socialinės globos ir slaugos) paslaugų nepakanka, reikalinga ilgalaikė socialinė globa, socialinių paslaugų poreikį peržiūri ir vertina centro socialiniai darbuotojai. Socialinio darbuotojo išvadoje nurodoma, kad socialinės paslaugos asmeniui reikalingos ilgesnį laiką, centras dėl socialinių paslaugų keitimo kreipiasi į Skuodo rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių teisės aktų nustatyta tvarka.

Numatytas integralios pagalbos (dienos socialinės globos ir slaugos) asmens namuose gavėjų faktinis/planinis skaičius – 20 paslaugų gavėjų.

 

Skaityti plačiau: (spausti ant nuorodos)

Integralios pagalbos tvarkos aprašas

Mokėjimo už socialines paslaugas tvarka

Paskelbta: 2021 9 gruodžio | Atnaujinta: 2023 3 balandžio

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *