Dienos socialinė globa institucijoje asmenims su negalia

Dienos socialinė globa – visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu.

Dienos socialinės globos institucijoje paslaugų teikimo tikslas – teikti visumą paslaugų, sudarant sąlygas suaugusiems asmenims su negalia lavinti kasdienio gyvenimo įgūdžius, savarankiškumą, gebėjimus, bendrauti ir dalyvauti bendruomenės gyvenime, o jų tėvams (globėjams, rūpintojams) suteikti paramą ir galimybę išlikti darbo rinkoje bei gyventi visavertį gyvenimą.

Dienos socialinės globos paslaugos teikiamos nuo 3 val. per dieną, iki 5 kartų per savaitę.

Asmens (šeimos) finansinės galimybės vertinamos ir mokėjimo už dienos socialinę globą dydis nustatomas vadovaujantis Skuodo rajono savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintu Skuodo rajono savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašu.

Mokėjimo už socialines paslaugas dydis asmeniui (šeimai) nustatomas individualiai, atsižvelgiant į asmens (šeimos narių) finansines galimybes mokėti už socialines paslaugas.

Dienos socialinės globos kaina Skuodo socialinių paslaugų šeimai centre vienam asmeniui su sunkia negalia – 1482,25 eurų (vienos valandos kaina 8,90 Eur.), asmeniui su negalia – 1017,80 eurų (vienos valandos kaina 6,15 Eur.) per mėnesį.

Dienos socialinės globos paslaugų asmeniui (šeimai) sudėtis:

 • bendravimas;
 • laisvalaikio organizavimas;
 • maitinimo organizavimas;
 • pagalba maitinantis arba asmens maitinimas;
 • kasdienių asmens higienos įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas;
 • psichologinė, psichoterapinė pagalba
 • socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas;
 • darbo įgūdžių ugdymas (siuvimas, mezgimas, audimas, dailės dirbiniai, keramika, savarankiškas patalpų, aplinkos tvarkymas ir pan.);
 • sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas ir (ar) teikimas;
 • transporto paslaugų organizavimas ir (ar) teikimas;
 • kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį.

 

Numatytas dienos socialinės globos paslaugų gavėjų faktinis/planinis skaičius – 10 paslaugų gavėjų.

 

Asmens su negalia skyriaus darbo laikas:

Pirmadienis – ketvirtadienis: 8.00 – 17.00 val.
Penktadienis: 8.00 – 15.45 val.
Pietų pertrauka 12.00 – 12.45 val.
PASTABA. Darbo dienos trukmė trumpinama viena valanda Šventinių dienų išvakarėse.

 

Su informacija apie teikiamas dienos socialinės globos paslaugas galima susipažinti Centro internetinėje svetainėje www. skuodospsc.lt., arba kreiptis į Skuodo socialinių paslaugų šeimai centrą adresu Šatrijos g. 3-2, Skuodas, tel. (8 440) 52 262, el. p. info@skuodospsc.lt

Facebook paskyra: https://www.facebook.com/Skuodo-socialini%C5%B3-paslaug%C5%B3-%C5%A1eimai-centras-193444224088902

DIENOS-SOCIALINĖS-GLOBOS-PASLAUGŲ-TEIKIMO-INSTITUCIJOJE-ASMENIMS-SU-NEGALIA-TVARKOS-APRAŠAS

Paskelbta: 2020 4 vasario | Atnaujinta: 2024 25 kovo