Dienos socialinė globa

Institucinės socialinės globos (dienos) Asmens su negalia skyrius

Dienos socialinė globa – tai visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu.

Dienos socialinės globos institucijoje paslaugų teikimo tikslas – teikti visumą paslaugų, sudarant sąlygas suaugusiems asmenims su proto negalia lavinti kasdienio gyvenimo įgūdžius, savarankiškumą, gebėjimus, bendrauti ir dalyvauti bendruomenės gyvenime, o jų tėvams (globėjams, rūpintojams) suteikti paramą ir galimybę išlikti darbo rinkoje bei gyventi visavertį gyvenimą.

Dienos socialinės globos socialines paslaugas asmenims sudaro:

 • informavimas;
 • konsultavimas;
 • tarpininkavimas ir atstovavimas;
 • maitinimo organizavimas;
 • aprūpinimas būtiniausiais drabužiais ir avalyne;
 • kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas;
 • socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas;
 • darbinių įgūdžių ugdymas;
 • laisvalaikio (sociokultūrinės) veiklos organizavimas;
 • tęstinio gydymo užtikrinimas;
 • asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimas;
 • transporto paslaugų organizavimas;
 • psichologinės pagalbos organizavimas asmeniui (šeimai);
 • kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį.

Socialinės globos (dienos) asmenims su negalia skyriaus darbo laikas:

Pirmadienis – ketvirtadienis: 8.00 – 17.00 val.
Penktadienis: 8.00 – 15.45 val.
Pietų pertrauka 12.00 – 12.45 val.
PASTABA. Prieš šventines dienas dirbama viena valanda trumpiau.

Dėl informacijos apie teikiamas dienos socialinės globos paslaugas galima kreiptis į Skuodo socialinių paslaugų šeimai centrą adresu Šatrijos g. 3-2, Skuodas, tel. (8 440) 52 262, el. p. svdcentras@gmail.com.

Paslaugų teikimo tvarką reglamentuojantys dokumentai skelbiami Centro interneto svetainėje www. skuodospsc.lt.

INSTITUCINĖS SOCIALINĖS GLOBOS (DIENOS) SUAUGUSIEMS ASMENIMS SU NEGALIA PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

Paskelbta: 2020 4 vasario | Atnaujinta: 2021 17 vasario