Dienos socialinė globa

 

DIENOS SOCIALINĖ GLOBA INSTITUCIJOJE SUAUGUSIEMS ASMENIMS SU NEGALIA

Dienos socialinė globa – visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu.

Dienos socialinės globos institucijoje paslaugų teikimo tikslas – teikti visumą paslaugų, sudarant sąlygas suaugusiems asmenims su proto negalia lavinti kasdienio gyvenimo įgūdžius, savarankiškumą, gebėjimus, bendrauti ir dalyvauti bendruomenės gyvenime, o jų tėvams (globėjams, rūpintojams) suteikti paramą ir galimybę išlikti darbo rinkoje bei gyventi visavertį gyvenimą.

Dienos socialinės globos paslaugos teikiamos nuo 3 val. per dieną, iki 5 kartų per savaitę.

Asmens (šeimos) finansinės galimybės vertinamos ir mokėjimo už socialinę globą dydis nustatomas vadovaujantis Skuodo rajono savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintu Skuodo rajono savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašu.

                     Dienos socialinės globos paslaugų asmeniui (šeimai) sudėtis:

 • informavimas;
 • konsultavimas;
 • tarpininkavimas ir atstovavimas;
 • bendravimas;
 • maitinimo organizavimas;
 • aprūpinimas būtiniausiais drabužiais ir avalyne;
 • kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas;
 • socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas;
 • darbinių įgūdžių ugdymas;
 • laisvalaikio (sociokultūrinės) veiklos organizavimas;
 • tęstinio gydymo užtikrinimas;
 • asmeninės higienos paslaugų organizavimas;
 • sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas;
 • transporto paslaugų organizavimas;
 • psichologinės pagalbos organizavimas asmeniui (šeimai);
 • kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį.                 

Asmens su negalia skyriaus darbo laikas:

Pirmadienis – ketvirtadienis: 8.00 – 17.00 val.
Penktadienis: 8.00 – 15.45 val.
Pietų pertrauka 12.00 – 12.45 val.
PASTABA. Darbo dienos trukmė trumpinama viena valanda Šventinių dienų išvakarėse.

Su informacija apie teikiamas dienos socialinės globos paslaugas galima susipažinti Centro internetinėje svetainėje www. skuodospsc.lt., arba kreiptis į Skuodo socialinių paslaugų šeimai centrą adresu Šatrijos g. 3-2, Skuodas, tel. (8 440) 52 262, el. p. svdcentras@gmail.com.

DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS PASLAUGŲ INSTITUCIJOJE SUAUGUSIEMS ASMENIMS SU NEGALIA TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

Facebook paskyra:  https://www.facebook.com/profile.php?id=100064742467459

Paskelbta: 2020 4 vasario | Atnaujinta: 2022 26 balandžio