Asmens (šeimos) poreikių vertinimas

 

Asmens (šeimos) socialinių paslaugų ir asmens socialinės globos poreikio nustatymo tvarka

Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį nustato Skuodo socialinių paslaugų šeimai centro socialinė darbuotoja Agnė Zbarauskienė. Poreikis nustatomas, kai dėl paslaugų gavimo į Skuodo rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių kreipiasi Skuodo miesto gyventojas arba kai paslaugas gaunančiam asmeniui pasikeitė sveikatos būklė ir gaunamų paslaugų nebepakanka. Asmens  poreikis integralios pagalbos paslaugoms nustatomas individualiai pagal asmens nesavarankiškumą bei galimybes savarankiškumą ugdyti ar kompensuoti asmens interesus ir poreikius. Šeimos socialinių paslaugų poreikis nustatomas kompleksiškai vertinant šeimos narių gebėjimus, galimybes ir motyvaciją spręsti savo šeimos socialines problemas, palaikyti ryšius su visuomene bei galimybes tai ugdyti ar kompensuoti šeimos interesus ir poreikius. Socialinis darbuotojas ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos nustato asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį. Pildoma Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio vertinimo forma, patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. a1-94 ,,Dėl Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo“, 1 priedas. Jei, nustačius asmens socialinių paslaugų poreikį, padaroma išvada, kad bendrųjų socialinių paslaugų ar socialinės priežiūros nepakanka, atliekamas socialinės globos poreikio nustatymas.

Asmens socialinės globos poreikis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintomis metodikomis per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos. Asmens socialinės globos poreikis nustatomas pagal asmens socialinio ir fizinio savarankiškumo vertinimo kriterijus. Socialinis darbuotojas išvadas bei asmens bylos dokumentus pateikia Skuodo rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos  skyriaus vyriausiajam specialistui. Socialinis darbuotojas, nustatęs asmens, gaunančio socialines paslaugas, socialinių paslaugų poreikį, išvadas pateikia socialinių paslaugų įstaigos vadovui.

Paslaugos teikiamos pagal poreikį.

Dėl informacijos galima kreiptis į Skuodo socialinių paslaugų šeimai centrą adresu Šatrijos g. 3-2, Skuodas, tel. (8 440) 52 262, +370 658 75626, el. p. svdcentras@gmail.com.

 

 

Paskelbta: 2020 4 vasario | Atnaujinta: 2024 20 kovo