Asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdieninius sprendimus įvertinimas

ASMENS GEBĖJIMO PASIRŪPINTI SAVIMI IR PRIIMTI KASDIENIUS SPRENDIMUS VERTINIMAS

Vadovaujantis Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. T9-11 „Dėl Asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus nustatymo funkcijos vykdymo“, Skuodo socialinių paslaugų šeimai centro socialiniai darbuotojai vertina asmens gebėjimą pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus.

Vertinamos šios sritys:

  • turtinių santykių sritys: asmeninių pajamų ir išlaidų tvarkymas, susijęs su smulkiais buitiniais sandoriais (maisto produktų įsigijimas, sumokėjimas už komunalines paslaugas); asmeninių pajamų ir išlaidų tvarkymas, susijęs su lizingo, daiktų pirkimo-pardavimo išsimokėtinai sutarčių sudarymu, paskolų, vartojamojo kreditų sutarčių sudarymu; kilnojamo/nekilnojamojo turto valdymu ir disponavimu (kilnojamo/nekilnojamojo turto pirkimo, pardavimo, nuomos, dovanojimo, įkeitimo sandoriai); paveldėjimo teisiniai santykiai (palikimo priėmimas, testamento sudarymas); dalyvavimas ūkinėje komercinėje veikloje ir kitos turtinių santykių sritys;
  • asmeninių neturtinių santykių sritys: savitvarkos įgūdžių sritis, sveikatos priežiūros sritis; šeimos santykių sritis (asmens gebėjimas būti globėju (rūpintoju), pagalbininku); darbo teisinių santykių ir kitos asmeninių neturtinių santykių sritys.

Vertinant asmens gebėjimą pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus, asmens gebėjimai tam tikroje srityje yra vertinami pagal šiuos kriterijus:

Asmens supratimą – ar asmuo geba savarankiškai suprasti informaciją ir priimti sprendimus.
Asmens gebėjimą įvertinti – ar asmuo geba savarankiškai įvertinti aplinkybes ir numatyti pasekmes dėl tam tikro savo galimo sprendimo priėmimo.

Asmens gebėjimą paaiškinti – ar asmuo geba savarankiškai nuosekliai ir aiškiai paaiškinti savo sprendimo esmę ir priežastis.

Asmens gebėjimą savarankiškai atlikti veiksmus – ar asmuo geba savanoriškai ir savarankiškai atlikti nuoseklius veiksmus tam tikram savo galimam sprendimui priimti ir įgyvendinti.

Paslaugos teikiamos pagal poreikį.

Dėl informacijos galima kreiptis į Skuodo socialinių paslaugų šeimai centrą adresu Šatrijos g. 3-2, Skuodas, tel. (8 440) 52 262, el. p. svdcentras@gmail.com

Paskelbta: 2020 4 vasario | Atnaujinta: 2023 17 sausio