Asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdieninius sprendimus įvertinimas

ASMENS GEBĖJIMO PASIRŪPINTI SAVIMI IR PRIIMTI KASDIENIUS SPRENDIMUS VERTINIMAS

              Vadovaujantis Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. T9-11, Skuodo socialinių paslaugų šeimai centro socialiniai darbuotojai vertina asmens gebėjimą pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus.

Vertinamos šios sritys:

Turtinių santykių sritys (asmeninių pajamų ir išlaidų tvarkymas ir kitos turtinių santykių sritys.).
Asmeninių neturtinių santykių sritys (savitvarkos įgūdžių sritis, sveikatos priežiūros sritis, šeimos santykių sritis, asmens gebėjimas būti globėju (rūpintoju), pagalbininku, darbo teisinių santykių sritis ir kitos asmeninių santykių sritys).

Vertinant asmens gebėjimą pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus, asmens gebėjimai tam tikroje srityje yra vertinami pagal šiuos kriterijus:

Asmens supratimą – ar asmuo geba savarankiškai suprasti informaciją ir priimti sprendimus.
Asmens gebėjimą įvertinti – ar asmuo geba savarankiškai įvertinti aplinkybes ir numatyti pasekmes dėl tam tikro savo galimo sprendimo priėmimo.

Asmens gebėjimą paaiškinti – ar asmuo geba savarankiškai nuosekliai ir aiškiai paaiškinti savo sprendimo esmę ir priežastis.

Asmens gebėjimą savarankiškai atlikti veiksmus – ar asmuo geba savanoriškai ir savarankiškai atlikti nuoseklius veiksmus tam tikram savo galimam sprendimui priimti ir įgyvendinti.

Dėl informacijos galima kreiptis į Skuodo socialinių paslaugų šeimai centrą adresu Šatrijos g. 3-2, Skuodas, tel. (8 440) 52 262, el. p. svdcentras@gmail.com

 

Dalintis

Paskelbta: 2020 4 vasario | Atnaujinta: 2020 11 rugsėjo