Neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis paslauga

NEĮGALIŲJŲ APRŪPINIMAS TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONĖMIS (TPP)

Judėjimo techninės pagalbos priemonė yra skiriama asmenims, kurie gyvena Lietuvos Respublikoje, yra deklaravę gyvenamąją vietą Skuodo rajone  ir:

 • kuriems nustatytas neįgalumo lygis;
 • kuriems nustatytas darbingumo lygis;
 • kuriems yra sukakęs senatvės pensijos amžius;
 • kurie yra po  ūmių  traumų,  sužeidimų  ar  ligų, ar turintys judesio raidos sutrikimų, iki neįgalumo ar darbingumo lygis jam dar nenustatytas.

JUDĖJIMO  TECHNINĖS PAGALBOS  PRIEMONĖMS GAUTI REIKALINGI DOKUMENTAI:

 • išrašas iš  sveikatos  statistikos  apskaitos  ir kitų  formų.  Forma  Nr. 027/a  „Medicinos dokumentų    išrašas/siuntimas”;  Forma  Nr. 025/a „Ambulatorinė asmens sveikatos istorija”; Forma Nr. E003 „Stacionaro epikrizė” (išrašo galiojimo laikas 12 mėnesių);
 • dokumentas/ išrašas ir medicinos dokumentų, patvirtinantį, kad asmeniui nustatytas paliatyviosios pagalbos   ar  slaugos  paslaugų   namuose  poreikis (jei asmuo kreipiasi dėl automatiškai reguliuojamos lovos, čiužinio nuo pragulų, kol nėra asmeniui nustatytas nuolatinės slaugos poreikis);
 • asmens tapatybę   patvirtinantį  dokumentas (atstovo tapatybę patvirtinantį dokumentą);
 • pensininko pažymėjimas;
 • neįgaliojo pažymėjimas;
 • specialiojo nuolatinės slaugos poreikio nustatymo pažyma.

Medicininis išrašas nereikalingas, asmenims, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, ar asmenims su visiška negalia įsigyjant šias techninės pagalbos priemones:

 • lovos staliuką;
 • priemones praguloms išvengti (pasėstai, poroloniniai ir kompresoriniai čiužiniai);
 • reguliuojamą lovą;
 • vaikščiojimo lazdeles (medines ir metalines);
 • vaikščiojimo priemonių priedus (ramentų antgaliai, paminkštinimai ir pan.).

ASMENIMS JUDĖJIMO TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONĖS IŠDUODAMOS NEMOKAMAI, IŠSKYRUS:

 • 100 (vieno šimto) eurų  įmoka už naują automatiškai reguliuojama lovą;
 • 50 (penkiasdešimt) eurų  įmoka už pakartotinai išduotą automatiškai reguliuojama lovą;
 • Nauja vaikštynė su staliuku – vienkartinis mokestis, 20 (dvidešimt) eurų įmoka;
 • Pakartotinai išduota vaikštynė su staliuku – vienkartinis mokestis 10 (dešimt) eurų įmoka;
 • Nauja naktipuodžio kėdutė  – vienkartinis mokestis 20 (dvidešimt) eurų įmoka.

Judėjimo techninės pagalbos priemones asmenys ar asmens atstovai iš Skuodo socialinių paslaugų šeimai centro privalo pasiimti per 20 darbo dienų.

Grąžinus  automatiškai  reguliuojamą  lovą, praėjus ne daugiau kaip 12 mėnesių nuo jos išdavimo asmeniui dienos, Techninės pagalbos neįgaliesiems centras asmeniui, asmens atstovui ar asmens turto paveldėtojui perveda į nurodytą sąskaitą:

40 (keturiasdešimt) eurų už naują automatiškai reguliuojamą lovą;

20 (dvidešimt) eurų už pakartotinai išduotą automatiškai reguliuojamą lovą.

NEGRĄŽINTINŲ TPP SĄRAŠAS:

 • Neįgaliųjų tvirtinimo diržai;
 • Plaštakos apsaugos priemonės;
 • Padangos (įprastos ir sustiprinta apsauga);
 • Lazdelės  (medinės ir metalinės);
 • Antgaliai, užmautės;
 • Visi čiužiniai, pasėstai;
 • Naktipuodžio kėdutės;
 • Tualeto paaukštinimai;
 • Kojinių apsimovimo priemonės.

Asmeniui mirus, jo šeimos nariai, globėjai, rūpintojai per 30 dienų privalo grąžinti asmens turėtą techninės pagalbos priemonę.

Skuodo socialinių paslaugų šeimai centras priemones atveža iš Techninės pagalbos neįgaliesiems centro prie SADM, Klaipėdos skyriaus, pagal pateiktas vardines paraiškas ir jas išduoda Skuodo rajono gyventojams, sudarydamas dvišales sutartis.

Asmenų aprūpinimo judėjimo techninės pagalbos priemonėmis tvarkos aprašas (patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. balandžio 4 d. įsakymu Nr. A1-211 „Dėl asmenų aprūpinimo klausos, regos, komunikacijos ir sensorikos bei judėjimo techninės pagalbos priemonėmis tvarkos aprašų patvirtinimo“, kuris įsigalioja nuo 2023 m. liepos 1 d.).

Daugiau informacijos rasite http://www.tpnc.lt

Kviečiame pasinaudoti teikiamomis galimybėmis!

Išsamesnė informacija:

Laikinai pavaduojanti specialistė Brigita Sakalauskienė

☎️ 8-440 510 36, el. p. info@skuodospsc.lt

Paskelbta: 2020 4 vasario | Atnaujinta: 2023 2 spalio