Palydėjimo paslauga jaunuoliams


PALYDĖJIMO PASLAUGA JAUNUOLIAMS

 

Skuodo socialinių paslaugų šeimai centras nuo 2023 metų pradėjo teikti palydėjimo paslaugą jaunuoliams. Ši paslauga pradėta teikti užtikrinant jaunuolio prisitaikymą prie socialinės aplinkos, ugdant jo gebėjimus spręsti kylančias socialines bei kitas problemas, siekiant palengvinti jaunuolio socialinę integraciją bendruomenėje.

Palydėjimo paslauga jaunuoliams yra teikiama asmenims:

 • kurie yra likęs be tėvų globos vaikai (nuo 16 m.);
 • socialinę riziką patiriantys vaikai (nuo 16 m.);
 • vaikai (nuo 16 m.), kurie gyvena socialinę riziką patiriančiose šeimose;
 • vaikai, kuriems teikiama globa (rūpyba) socialinės globos įstaigoje;
 • sulaukę pilnametystės asmenys (iki 24 m.), kuriems buvo teikta socialinė globa (rūpyba) socialinės globos įstaigoje ar kurie gyveno socialinę riziką patiriančiose šeimose.

Su kiekvienu jaunuoliu individualiai dirba palydėjimo paslaugos koordinatorius – socialinis darbuotojas, kuris įvertina individualius jaunuolio poreikius, jo galimybes gyventi savarankiškai, adaptuotis bendruomenėje, socialinę aplinką. Sudaromas individualus pasirengimo savarankiškam gyvenimui planas.

Palydėjimo paslaugos sudėtis:

 • informavimas ir konsultavimas;
 • tarpininkavimas ir atstovavimas;
 • bendravimas;
 • kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas (tvarkant pinigų apskaitą, perkant reikalingas prekes, paslaugas ir mokant mokesčius, planuojant ir atliekant namų ruošos darbus ir pan.);
 • socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas;
 • darbo įgūdžių ugdymas;
 • psichologinės ir psichoterapinės pagalbos organizavimas;
 • kitos paslaugos.

Palydėjimo paslauga teikiama be apgyvendinimo, bet poreikiui esant su apgyvendinimu.

 

SKUODO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ŠEIMAI CENTRO PALYDĖJIMO PASLAUGOS JAUNUOLIAMS TVARKOS APRAŠAS

 

 

Skuodo Socialinių paslaugų šeimai centras

Šatrijos g. 3-2, Skuodas

Pagalba šeimoms ir asmenims skyrius  8 (658) 75 626

Paskelbta: 2023 24 sausio | Atnaujinta: 2023 24 sausio