Administracinė informacija

Skuodo socialinių paslaugų šeimai centro veiklos tikslai – Skuodo rajono bendruomenės šeimoms, turinčioms socialinių problemų, teikti pagalbą siekiant ugdyti ar kurti socialinius įgūdžius, stiprinti gebėjimus, sudaryti kuo daugiau galimybių savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikyti ryšius su visuomene, įveikti socialinę atskirtį, siekti užkirsti kelią socialinėms problemoms kilti, užtikrinti socialinį saugumą. Integruoti proto negalios asmenis į visuomenę, teikiant dienos socialinės globos  paslaugas, užtikrinant saugią, sveiką aplinką, žmogaus orumą atitinkančią pagalbą. Siekiama sudaryti seniems neįgaliems asmenims, kurie dėl objektyvių priežasčių negali savimi pasirūpinti, būtiniausias žmogaus orumo nežeminančias gyvenimo sąlygas padedant kuo ilgiau jiems gyventi savo namuose, šeimoje, savarankiškai tvarkyti savo buitį ir organizuojant pagalbą asmens namuose.

Centras yra vienintelis rajone, teikiantis šias paslaugas: dienos socialinės globos paslaugas, socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas socialinės rizikos šeimų vaikams, intensyvios krizių įveikimo ir laikino apnakvindinimo paslaugas, socialinės priežiūros (pagalba į namus) paslauga, institucinė socialinė globa (dienos) vaikams su negalia paslauga, institucinė socialinė globa (dienos) suaugusiems asmenims su negalia paslauga, socialinė globa suaugusiems asmenims su negalia ar senyvo amžiaus asmenims namuose paslauga. Centro veikla vyksta šiomis kryptimis: darbas su vaikais Vaikų dienos centre, intensyvi krizių įveikimo pagalba asmenims, atsidūrusiems krizinėse situacijose, dienos socialinės globos paslaugos namuose senyvo amžiaus  ir suaugusiems su negalia, dienos socialinės globos paslaugos institucijoje vaikams su negalia, transportavimo paslauga.

Paskelbta: 2020 1 vasario | Atnaujinta: 2023 17 sausio