Finansinių ataskaitų rinkiniai

22.7. Įstaigos interneto svetainės skyriaus „Administracinė informacija“ srityje „Finansinių ataskaitų rinkiniai“ pateikiami įstaigos finansinių ataskaitų ir viešojo sektoriaus subjektų grupės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkiniai. Tarpinių ir metinių ataskaitų rinkiniai skelbiami Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatyme nustatyta tvarka ir terminais.

2020 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys:

3 ketvirtis

2020 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys:

2 ketvirtis

2020 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys: 

1 ketvirtis

 

Paskelbta: 2020 1 vasario | Atnaujinta: 2021 9 vasario