Civilinė sauga

Vadovaujantis 2022 m. gruodžio 29 d. Nr. 1317 „Dėl Lietuvos Respublikos krizių valdymo ir civilinės saugos įstatymo įgyvendinimo” priedo Krizių ir ekstremaliųjų situacijų prevencijos vykdymo tvarkos aprašo 13 punktu įstaigos iki kiekvienų kalendorinių metų kovo 1 d. savo interneto svetainėse privalo paskelbti informaciją apie įgyvendintas prevencines priemones.

 

AprasasFailo peržiūrai spausti žemiau esančią nuorodą:

 

2023–2025 METŲ EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ PLANAS

EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ PLANO ĮGYVENINIMAS 2023 METAIS 

Paskelbta: 2024 29 vasario | Atnaujinta: 2024 2 balandžio