Darbo užmokestis

22.3. Įstaigos interneto svetainės skyriaus „Administracinė informacija“ srityje „Darbo užmokestis“ pateikiami tos įstaigos darbuotojų, einančių vienodas (tai yra to paties pavadinimo, neatsižvelgiant į įstaigos ir (arba) struktūrinio padalinio pavadinimą) arba pagal kitus požymius vienarūšes pareigas, šių pareigų pavadinimai, darbuotojų, einančių vienodas arba pagal kitus požymius vienarūšes pareigas, skaičius ir šias pareigas einančių darbuotojų praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, taip pat einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis. Einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis turi būti paskelbtas per 10 darbo dienų nuo naujo ketvirčio pradžios, o praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis – per 10 darbo dienų nuo kalendorinių metų pabaigos. Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą.

Rodikliai

Etatų skaičius

Pareiginės algos koef.

Priskaičiuota suma, Eur / mėn.

Savivaldybės biudžeto lėšos

 

 

15266

Direktorius

1

26

923

Buhalteris

1

18

639

Sekretorė

1

11

390,5

Specialistė

1

9,16

325,18

Vairuotojas

3

12

1278

Ūkio reikalų tvarkytojas

0.5

13

230,75

Valytoja

2

9,16

650,36

Padalinio vadovas

3

16,2

1725,3

Vyr. soc. darbuotoja

1

15,76

559,48

Soc. darbuotoja

2

14,82

1052,22

Užimtumo specialistas

1,5

14,44

768,93

Psichologas

1

17,9

635,45

Soc. darbuotojo padėjėjas

17,15

10,0

6088,25

Valstybės biudžeto lėšos

 

 

7345

Užimtumo specialistas

2

14,25

1011,75

Kineziterapeutė

1

13

461,5

Slaugytoja

1

13

461,5

Slaugytojo padėjėjas

3

9,3

990,45

Soc. darbuotojo padėjėjas

9,6

10,0

3408

Soc. darbuotoja

2

14,25

1011,75

Pajamos

 

 

1249

Soc. darbuotojo padėjėjas

2,25

9,3

742,84

Soc. darbuotoja

1

14,25

505,88

Projektų lėšos

 

 

679

Soc darbuotojai

 

13

576,88

Buhalteris

 

18

100

Etatų skaičius, iš viso

57

 

 

*Priskaičiuotos sumos nurodomos neatskaičius mokesčių

atvira.sodra.lt duomenys

Paskelbta: 2020 1 vasario | Atnaujinta: 2020 7 vasario