Teisės aktai

19.1.  Įstaigos interneto svetainės skyriaus „Teisinė informacija“ srityje „Teisės aktai“ turi būti skelbiami įstaigos reguliavimo sričiai priskiriamų galiojančių teisės aktų pavadinimai su nuorodomis į teisės aktų aktualias redakcijas, esančias Lietuvos Respublikos Seimo ar kitose teisės aktų bazėse, arba galiojančias suvestines redakcijas, esančias Teisės aktų registre, įstaigos teisės aktai, kurie pagal Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo 6 straipsnį yra Teisės aktų registro objektas, taip pat kiti šios įstaigos teisės taikymo aktai. Šioje srityje taip pat turi būti skelbiami įstaigos pasirašyti susitarimai. Teisės aktai, susiję su įstaigai priskiriama reguliavimo sritimi, ir įstaigos teisės aktai jos interneto svetainėje skelbiami Aprašo IV skyriuje nustatyta tvarka.

19.2.  Įstaigos, kuri atlieka ūkio subjektų veiklos priežiūrą, interneto svetainės skyriaus „Teisinė informacija“ srityje „Teisės aktai“ atskirai turi būti skelbiamas pagal Lietuvos Respublikos teisingumo ministro patvirtintas rekomendacijas parengtas teisės aktų, reguliuojančių įstaigos vykdomą ūkio subjektų veiklos priežiūros veiklą ir įtvirtinančių atitinkamų priežiūros sričių reikalavimus, sąrašas.

LR socialinių paslaugų įstatymas (Žin., 2006, Nr. 17-589) (aktuali redakcija)

LR apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymas (žin., 2011, Nr. 72-3475) (aktuali redakcija)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymai:

Dėl socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo (Žin., 2006, Nr. 43-1570; 2008, Nr. 2-72; 2009, Nr. 83-3450; 2010, Nr. 83-4393; Nr. 74-3719, 2013)

Dėl darbo su socialinės rizikos šeimomis metodinių rekomendacijų patvirtinimo (Žin., 2004, Nr. 9-254)

Dėl socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitos savivaldybės vaiko teisių apsaugos tarnyboje (skyriuje) tvarkos aprašo patvirtinimo (Žin., 2006, Nr. 86-3373; 2007, Nr.37-1402 ; 2009, Nr. 150-6741)

Dėl labiausiai nepasiturinčių asmenų atrinkimo kriterijų nustatymo (Žin., 2005, Nr. 67-2439; 2006, Nr. 61-2213; 2010, Nr. 20-940)

Dėl Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir Senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo (Žin., 2006, Nr. 43-1571)

Kiti teisės aktai:

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 14 d. nutarimo Nr. 583 „Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo” pakeitimo

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. lapkričio 18 d. nutarimo Nr. XP-933 „Dėl nepilnamečių minimalio ir vidutinės priežiūros įstatymo patvirtinimo”.

Dėl Lietuvos Respubliko Vyriausybės birželio 13 d. nutarimo Nr. X-686 „Dėl socialinės paramos mokiniams įstatymo patvirtinimo” (Žin., 2006, Nr. 73-2755; 2008, Nr. X-1544)

Paskelbta: 2020 1 vasario | Atnaujinta: 2020 6 vasario