Skuodo socialinių paslaugų šeimai centras skelbiamų derybų būdu išsinuomotų dviejų ar trijų kambarių butą Skuodo mieste

Paskelbta 28 lapkričio, 2022 m., skiltyje Naujienos ir pranešimai

Nekilnojamojo daikto (buto) nuomą vykdo – Skuodo socialinių paslaugų šeimai centras, įstaigos kodas 300620342, adresas: Šatrijos g. 3-2, Skuodas, tel. (8 440)  52 262, el. paštas svdcentras@gmail.com

Nekilnojamojo daikto (buto) nuoma vykdoma skelbiamų derybų būdu, vadovaujantis Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų pirkimų arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimų tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036 „Dėl Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Reikalavimai išsinuomojamam nekilnojamam daiktui (butui): butas turi būti įregistruotas Nekilnojamojo turto registre, turi būti visiškai įrengtas ir suremontuotas, su visais komunaliniais patogumais (vandentiekiu, kanalizacija, centriniu ar vietiniu šildymu), tvarkinga elektros instaliacija (jungikliais, kištukiniais lizdais be defektų), tvarkinga šildymo ir vandentiekio sistema, įrengti visi apskaitos prietaisai (šalto, karšto vandens, elektros, dujų), su virtuve bei vonios ir tualeto patalpomis, gali būti su baldais ir buitine technika. Siūlomam nuomotis butui negali būti apribota valdymo, naudojimo ar disponavimo juo teisė.

Dokumentų išdavimo vieta: išsinuomojamo buto sąlygos ir kiti dokumentai išduodami nemokamai Skuodo socialinių paslaugų šeimai centre, atsakingas asmuo Aušra Malūkienė (Šatrijos g. 3 -2, Skuodas., telefonas pasiteirauti (8 633) 07951, el. paštas svdcentras@gmail.com).

Pasiūlymų pateikimo terminas ir vieta: pasiūlymai priimami iki 2022 m. gruodžio 12 d. 12.00 val. (darbo dienomis ir darbo valandomis). Pateikiama Skuodo socialinių paslaugų šeimai centro specialistei Aušrai Malūkienei (Šatrijos g. 3 -2, Skuodas., telefonas pasiteirauti (8 633) 07951, el. paštas svdcentras@gmail.com).

Po nustatyto termino pateiktos pasiūlymai nenagrinėjamos, dokumentai grąžinami juos pateikusiam kandidatui.

Komisijos posėdžio data ir laikas: 2022 m. gruodžio 13 d. 9 val., kurio metu bus atplėšiami vokai su pasiūlymais.

Reikalavimai pasiūlymams: kartu su užpildytu pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

– buto, kuris siūlomas nuomoti nuosavybės teisę įrodančio dokumento kopija;

– buto savininko įgaliojimas, suteikiantis teisę asmeniui pateikti pasiūlymą už jį ir kitus buto nuomojimo dokumentus, tikslinti nuomojimo dokumentus ir derėtis dėl buto nuomojimo;

– sutuoktinių sutikimas nuomoti gyvenamąsias patalpas (fiziniai asmenys). Jei sutuoktiniai išsituokę – santuokos nutraukimo liudijimo kopija.

– buto savininkų, kuriems siūlomas nuomoti butas priklauso bendrosios nuosavybės teise, laisvos formos rašytiniai sutikimai atstovauti jiems (Derybose) buto nuomos procedūrose, jeigu jiems atstovauja vienas iš savininkų (bendraturčių).

– pasiūlymai su priedais turi būti parašyti ir patvirtinti kandidato ar jo įgalioto asmens parašu, o juridinio asmens ir antspaudu. Jei pasirašo savininko įgaliotas asmuo, pridedamas buto savininko įgaliojimas.

Pasiūlymai su nuomojamų butų dokumentų kopijomis pateikiami lietuvių kalba užklijuotuose vokuose, adresuotuose Skuodo socialinių paslaugų šeimai centro Nekilnojamojo daikto (buto) nuomos komisijai, nurodant kandidato rekvizitus (vardą, pavardę, adresą ir telefono Nr. arba įmonės pavadinimą, adresą ir telefono Nr.).

Nekilnojamojo daikto (buto) sąlygos

Pasiūlymas

Techninio vertinimo forma

Įgaliojimas

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *