SIŪLOME DARBĄ DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO SOCIALINIAMS REIKALAMS

Paskelbta 14 gruodžio, 2023 m., skiltyje Naujienos ir pranešimai

Pareigybių pavadinimas – direktoriaus pavaduotojas socialiniams reikalams.

Darbo sutarties rūšis – neterminuota.

Pareigybės lygis – A2.

Darbo krūvis – 1 etatas.

Darbo užmokesčio koeficientas 10 priklausys nuo darbo stažo vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo 2017-01-17 d. Nr. XIII-198 nuostatomis.

Kvalifikaciniai reikalavimai:

  • turėti aukštąjį socialinio darbo arba jam prilygintu išsilavinimu;
  • turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį socialinio darbo srityje;
  • mokėti dirbti kompiuterine technika pagal Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro patvirtintą bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikacijos programą;
  • išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, nutarimus ir kitus teisės aktus reglamentuojančius socialinių paslaugų (ar susijusių su tuo) organizavimą ir jų teikimą;
  • būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais socialinę paramą, žmogaus teises, asmens apsaugą, darbo teisinius santykius, darbo ir civilinę saugą bei korupcijos prevenciją
  • mokėti valstybinę kalbą, jos mokėjimo lygis privalo atitikti trečiosios valstybinės kalbos mokėjimo kategorijos reikalavimus;
  • mokėti ne mažiau kaip 1 užsienio kalbą (anglų, rusų) ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu;
  • gebėti vykdyti direktoriaus pavaduotojo socialiniams reikalams pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

 

Pretendentų atrankos būdas – dokumentų analizė ir pokalbis.

Pretendentas gali dokumentus pateikti asmeniškai ar siųsti registruotu laišku / elektroniniu paštu arba valstybės tarnybos portale: https://portalas.vtd.lt/lt/direktoriaus-pavaduotojas-socialiniams-reikalams-322;928430.html

Jeigu pretendentas dokumentus pateikia asmeniškai, dokumentų originalai sutikrinami ir grąžinami dokumentų priėmimo metu. Jeigu dokumentai siunčiami registruotu laišku ar elektroniniu paštu, dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

Dokumentai pateikiami Skuodo socialinių paslaugų šeimai centrui, darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 16.45 val. (pietų pertrauka 12.00-12.45 val.) iki 2023-12-28 d. imtinai.

Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus ir pateikę visus dokumentus, 2023 m. gruodžio 29 d. bus kviečiami pokalbiui.

Informacija teikiama tel. 8-686-95278 , el. paštu info@skuodospsc.lt

 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *