Vaikų gerovės ir saugumo didinimo, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimo bei prieinamumo plėtros projektas

Paskelbta 3 vasario, 2020 m., skiltyje Naujienos ir pranešimai

Projektas

2018 m. pabaigoje su Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir su Skuodo rajono savivaldybe pasirašyta Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis įgyvendinat „Vaikų gerovės ir saugumo didinimo, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimo bei prieinamumo plėtros projektas“ (toliau – Projektas) pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.4.1-ESFA-V-405 „Institucinės globos pertvarka“. Minėtas Projektas bus įgyvendinamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis ir finansuojamas 100 proc., bendra Projekto suma 65 300 Eur.

Projektas bus pradėtas vykdyti 2019 m. pradžioje, jo trukmė 36 mėn. Projekto dėka bus padidintas Globos centro teikiamų paslaugų prieinamumas ir kokybė, t. y. visapusiškai užtikrinta, kad visiems įvaikintiems vaikams, socialinių globėjų, globėjų giminaičių globojamiems (rūpinamiems) vaikams, socialiniams globėjams, globėjams giminaičiams, įtėviams ar asmenims, ketinantiems jais tapti, būtų prieinama ir suteikiama reikalinga konsultacinė, psichosocialinė, teisinė ir kita pagalba siekiant tinkamo vaiko, įvaikio ugdymo ir auklėjimo šeimai artimoje aplinkoje. Projekto lėšomis bus sukurtos ir įrengtos papildomos darbo vietos, įsigyti biuro baldai, kompiuterinė ir biuro technika bei automobilis.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *