SIŪLOME DARBĄ PSICHOLOGUI

Paskelbta 22 sausio, 2024 m., skiltyje Naujienos ir pranešimai
Pareigybių pavadinimas – psichologas.
Darbo sutarties rūšis – neterminuota.
Pareigybės lygis – A1.
Darbo krūvis – 1 etatas.
Darbo užmokesčio koeficientas 7.99-10.45 priklausys nuo darbo stažo vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo 2017-01-17 d. Nr. XIII-198 nuostatomis.
Psichologo pareigybė Socialinių paslaugų skyriuje skirta teikti psichologo paslaugas vaikams ir paaugliams, patiriantiems psichologines krizes; emocinius, elgesio ir bendravimo sunkumus; asmenims, gaunantiems socialines paslaugas pagal individualius poreikius; užsiėmimų grupėse vedimas; pagal poreikį dalyvavimas atvejo vadybos posėdžiuose; bendradarbiavimas ir veikimas kartu su atvejo vadybininku ir socialiniu darbuotoju, organizuojant, planuojant ir teikiant pagalbą vaikams, paaugliams ir jų tėvams. Įvertinti ir padėti spręsti vaikų psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas bendradarbiaujant su tėvais (globėjais, rūpintojais) ir mokytojais.
Kvalifikaciniai reikalavimai:
• turėti psichologo profesinę kvalifikaciją – psichologijos bakalauro ir psichologijos magistro kvalifikacinis laipsnis;
• išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius specialųjį ugdymą;
• mokėti dirbti kompiuteriu;
• gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
• būti komunikabiliam, gebėti dirbti komandoje;
• vykdyti psichologo pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.
Pretendentų atrankos būdas – dokumentų analizė ir pokalbis.
Pretendentas gali dokumentus pateikti asmeniškai ar siųsti registruotu laišku / elektroniniu paštu arba valstybės tarnybos portale: https://portalas.vtd.lt/…/skuodo-socialiniu-paslaugu…
Jeigu pretendentas dokumentus pateikia asmeniškai, dokumentų originalai sutikrinami ir grąžinami dokumentų priėmimo metu. Jeigu dokumentai siunčiami registruotu laišku ar elektroniniu paštu, dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.
Dokumentai pateikiami Skuodo socialinių paslaugų šeimai centrui, darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 16.45 val. (pietų pertrauka 12.00-12.45 val.) iki 2023-10-20 d. imtinai.
Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus ir pateikę visus dokumentus, 2023 m. spalio 24 d. bus kviečiami pokalbiui.
Informacija teikiama tel. 8-686-95278 , el. paštu info@skuodospsc.lt

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *