Atvejo vadybos paslaugos Skuodo rajone

Paskelbta 3 vasario, 2020 m., skiltyje Naujienos ir pranešimai

Nuo 2018 m. liepos 1 d., įsigaliojus naujam Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymui, Skuodo so­cia­li­nių pa­slau­gų šeimai cen­tras įga­lio­ja­mas vyk­dy­ti at­ve­jo va­dy­bos funk­ci­jas, ko­or­di­nuo­ti at­ve­jo va­dy­bos pro­ce­sus ir teik­ti pa­slau­gas šei­moms.

Atvejo vadyba – atvejo vadybininko koordinuojamos kompleksinės pagalbos vaikui ir jo atstovams pagal įstatymą organizavimas bei teikimas, siekiant jiems padėti įveikti iškilusius socialinius sunkumus, kurių sėkmingas sprendimas sudarytų prielaidas išvengti galimų vaiko teisių pažeidimų ir sudarytų sąlygas savarankiškai užtikrinti vaiko teises bei teisėtus interesus.

Šiuo metu Skuodo socialinių paslaugų šeimai centre atvejo vadybos funkcijas atlieka vienas specialistas. Planuojama, kad nuo 2018 m. rugpjūčio 1 dienos atvejo vadybos paslaugas centre teiks jau du specialistai.

Nuo įprasto socialinio darbo atvejo vadybininko darbo pobūdis skiriasi tuo, kad pastarasis veikia daugiau kaip pagalbos proceso planuotojas ir koordinatorius, padedantis užtikrinti skirtingų institucijų įsitraukimą į pagalbos procesą ir bendradarbiavimą, telkia pagalbos teikėjus, koordinuoja socialinių darbuotojų, dirbančių su šeimomis, veiklą.

Atvejo vadybininkai:

  • Marta Raudienė (8 688) 89272;
  • Reda Kontarienė (8 631) 33 952;
  • Ginta Kazlauskienė (8 440) 510 22.

Dėl pagalbos teikimo vaikui ir šeimai galima kreiptis į Skuodo socialinių paslaugų šeimai centrą adresu Šatrijos g. 3-2, Skuodas, el. paštu svdcentras@gmail.com.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *