Veiklos sritys

20. Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Veiklos sritys“ skelbiama informacija apie įstaigos veiklos sritis, atsižvelgiant į įstaigos veiklos tikslus ir atliekamas funkcijas.

Prireikus įstaigos veiklos sritys gali būti nurodomos įstaigos interneto svetainės puslapiuose, kurie turi atitikti Aprašo nuostatas.

  • Teikti socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas socialinės rizikos šeimoms, siekiant stiprinti socialinius gebėjimus, sudaryti galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikyti ryšius su visuomene, įveikti socialinę atskirtį, siekti užkirsti kelią socialinėms problemoms kilti, užtikrinti socialinį saugumą.
  • Teikti kompleksinę pagalbą socialinės rizikos, socialiai remtinų bei socialinių, psichologinių ir kitokių problemų turinčių šeimų vaikams, ugdyti vaikų asmeninius ir socialinius gebėjimus, padėti vaikams integruotis į visuomenę, mažinti socialinę atskirtį, neatskiriant vaiko nuo jo gyvenamosios aplinkos.
  • Teikti kompleksinę psichosocialinę pagalbą asmenims atsidūrusiems krizinėse situacijose. 

Paskelbta: 2020 1 vasario | Atnaujinta: 2020 2 vasario