Nuorodos

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija http://www.socmin.lt/

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras http://www.genocid.lt/

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas http://www.lat.litlex.lt/

Lietuvos archyvų departamentas http://www.archyvai.lt/

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija http://www.vrm.lt/

Migracijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos http://www.migracija.lt/

Lietuvos darbo birža http://www.ldb.lt/

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija http://www.smm.lt/

Lietuvos muitinė http://www.cust.lt/

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba http://www.sodra.lt/

Jungtinių Tautų vystymo programa http://www.undp.lt/

Tarptautinė Migracijos Organizacija http://www.iom.int/

Teisinės informacijos centras http://www.tic.lt/

Prieglobstį gavusių užsieniečių socialinės integracijos programa http://www.prieglobstis.lt/

Politinių kalinių ir tremtinių bei jų šeimų narių sugrįžimo į Lietuvą 2002–2007 m. programa http://www.tremtiniai.lt/

Lietuvos socialinis žemėlapis http://www.socialiniszemelapis.lt

Globos centrus vienijantis projektas www.globoscentrai.lt

Paskelbta: 2020 1 vasario | Atnaujinta: 2021 29 kovo