Korupcijos prevencija

21. Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Korupcijos prevencija“ skelbiama (arba pateikiamos nuorodos į informacijos paskelbimo šaltinius) informacija apie korupcijos prevencijos priemonių, kurias įstaiga privalo vykdyti, įgyvendinimą, tai yra apie įstaigos vadovo patvirtintą korupcijos prevencijos programą ir jos vykdymą, kitų įstaigai priskirtų korupcijos prevencijos programų priemonių ar veiksmų vykdymą; korupcijos pasireiškimo tikimybę; korupcijos rizikos analizę ir joje nurodytų pasiūlymų vykdymą; teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą; pareigybes, į kurias pretenduojant turi būti surinkta informacija apie asmenį, vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 9 ir 91 straipsnių nuostatomis, išskyrus pareigybes, kurias užimantiems asmenims pavesta atlikti žvalgybos ar kriminalinės žvalgybos funkcijas; kur ir kaip pranešti apie korupciją; subjektą, atsakingą už korupcijos prevenciją įstaigoje. Įstaigos iniciatyva gali būti skelbiama ir kita aktuali informacija apie korupciją ir jos prevenciją.

Korupcijos prevencija – korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas sudarant bei įgyvendinant atitinkamų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims siekiant atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo.

Skuodo socialinių paslaugų šeimai centras įgyvendina korupcijos prevencijos priemones, numatytas Skuodo rajono savivaldybės  2017 – 2019 metų korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo  priemonių plane.

Apie  galimai daromas ar ketinamas daryti korupcinio pobūdžio nusikalstamas veiklas, su kuriomis Jums, galbūt, teko susidurti Skuodo rajono savivaldybės įstaigose ar įmonėse, skatiname pranešti Skuodo rajono savivaldybės antikorupcijos komisijai:

  • raštu, atsiunčiant pranešimą adresu: Skuodo rajono savivaldybės antikorupcijos    komisijai, Vilniaus g. 13, LT – 98112 Skuodas;
  • paskambinus telefono numeriu  (8 440) 73932;
  • užpildant  Pranešimo formą Skuodo rajono savivaldybės internetinėje svetainėje;

Asmens pageidavimu Komisija garantuoja jo anonimiškumą.

Pranešti apie korupciją galima ir LR Specialiųjų tyrimų tarnybai ( STT).

Gyventojai pranešti Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) pareigūnams apie korupcijos atvejus gali:

  • visą parą veikiančiais „karštosios linijos” telefonais (8 5) 266 3333 ir (8 5) 266 3379;
  • el. paštu pranešti čia
  • faksu 98 5) 266 3307
  • palikdami žinutę interneto tinklalapyje www.stt.lt
  • arba atvykę į bet kurį STT padalinį.

Besikreipiančiųjų pageidavimu, STT garantuoja jų anonimiškumą.

Paskelbta: 2020 1 vasario | Atnaujinta: 2020 2 vasario