Laikino atokvėpio paslauga

Skuodo socialinių paslaugų šeimai centras teikiantis dienos socialinės globos paslaugas, nuo 2020 m. liepos 1 d. teikia ir Laikino atokvėpio paslaugą.

Laikino atokvėpio paslauga – tai savalaikių ir būtinų paslaugų kompleksas asmenims su proto ar (ir) psichikos negalia, jų šeimų nariams, tėvams ar globėjams, kurie dėl tam tikrų priežasčių (liga, komandiruotė, atostogos, mokymasis ar studijos ar kt.) laikinai ar darbo savaitės metu negali pasirūpinti ar prižiūrėti šių asmenų, kuriems reikalinga nuolatinė priežiūra ar globa, savo namuose.

Laikino atokvėpio paslaugos teikimo tikslas – suteikti trumpalaikį poilsį šeimos nariams, tėvams ar globėjams, kurie rūpinasi asmenimis su proto ar (ir) psichikos negalia, padėti jiems atgauti energiją, jėgas, suteikti galimybę dalyvauti darbo rinkoje, sociokultūriniame visuomenės gyvenime.

Laikino atokvėpio paslauga, organizuojant dienos socialinę globą institucijoje, teikiama nuo 3 valandų iki 5 dienų per savaitę. Bendra laikino atokvėpio paslaugos, organizuojant dienos socialinę globą institucijoje, teikimo trukmė – iki 288 valandų per metus.

Asmuo už teikiamą Laikino atokvėpio paslaugą moka pagal Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 14 d. nutarimu Nr. 583 „Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Dienos socialinės globos paslaugų (Laikino atokvėpio paslauga) kainos apskaičiuojamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 10 d. nutarimu Nr. 978 patvirtinta Socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodika, kurios patvirtintos Skuodo rajono savivaldybės tarybos sprendimu.

Dėl informacijos apie teikiamas Laikino atokvėpio paslaugas galima kreiptis į Skuodo socialinių paslaugų šeimai centrą adresu Šatrijos g. 3-2, Skuodas, tel. (8 440) 52 262, el. p. svdcentras@gmail.com

LAIKINO ATOKVĖPIO ASMENIMS SU NEGALIA BEI SENYVO AMŽIAUS ASMENIMS ĮSTAIGOJE PASLAUGŲ TEIKIMO IR ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

 

 

Paskelbta: 2020 4 vasario | Atnaujinta: 2021 22 vasario