Laikino atokvėpio paslauga

LAIKINO ATOKVĖPIO PASLAUGA

 Skuodo socialinių paslaugų šeimai centras, teikiantis dienos socialinės globos paslaugas, nuo 2020 m. liepos 1 d. teikia Laikino atokvėpio paslaugą.

Laikino atokvėpio paslauga – trumpalaikės dienos socialinės globos paslaugos, teikiamos laikino atokvėpio paslaugos gavėjams, siekiant sudaryti sąlygas asmenims, kurie namuose augina, prižiūri, globoja (rūpina) ir (ar) slaugo kartu gyvenančius laikino atokvėpio paslaugos gavėjus, derinti asmeninį gyvenimą ir laikino atokvėpio paslaugos gavėjo priežiūrą, globą (rūpinimą) ir (ar) slaugą, suteikiant jiems galimybę kompensuoti šeimos interesus ir poreikius, pailsėti nuo nuolatinės namuose auginamo, prižiūrimo ir (ar) globojamo (rūpinamo) kartu gyvenančio laikino atokvėpio paslaugos gavėjo priežiūros ir (ar) slaugos.         

Laikino atokvėpio paslauga, organizuojant dienos socialinę globą įstaigoje, teikiama nuo 3 val. per dieną,  iki 5 dienų per savaitę. Bendra laikino atokvėpio paslaugos, organizuojant dienos socialinę globą įstaigoje, teikimo trukmė per metus negali viršyti 720 val.

Asmuo už teikiamą Laikino atokvėpio paslaugą moka pagal Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 14 d. nutarimu Nr. 583 „Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Asmens (šeimos) finansinės galimybės vertinamos ir mokėjimo už dienos socialinę globą – laikino atokvėpio paslaugą, dydis nustatomas vadovaujantis Skuodo rajono savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintu Skuodo rajono savivaldybės gyventojų Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašu.

Su informacija apie teikiamas Laikino atokvėpio paslaugas galima susipažinti Centro internetinėje svetainėje www.skuodospsc.lt  arba kreiptis į Skuodo socialinių paslaugų šeimai centrą adresu Šatrijos g. 3-2, Skuodas, tel. (8 440) 52 262, el. p. svdcentras@gmail.com

LAIKINO ATOKVĖPIO ASMENIMS SU NEGALIA IR SENYVO AMŽIAUS ASMENIMS ĮSTAIGOJE PASLAUGŲ TEIKIMO IR ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

Paskelbta: 2020 4 vasario | Atnaujinta: 2022 6 spalio