Laikino atokvėpio paslauga

LAIKINO ATOKVĖPIO PASLAUGA

Laikino atokvėpio paslauga pagalba suteikiant galimybę pailsėti asmeniui (šeimai), prižiūrinčiam (-iai) asmenį, kuriam nustatytas individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijos poreikis.

Laikino atokvėpio paslauga, organizuojant dienos socialinę globą įstaigoje, teikiama nuo 3 val. per dieną, iki 5 dienų per savaitę. Bendra laikino atokvėpio paslaugos, organizuojant dienos socialinę globą įstaigoje, teikimo trukmė per metus negali viršyti 720 val.

Asmens (šeimos) finansinės galimybės vertinamos ir mokėjimo už dienos socialinę globą – laikino atokvėpio paslaugą, dydis nustatomas vadovaujantis Skuodo rajono savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintu Skuodo rajono savivaldybės gyventojų Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašu.

Laikino atokvėpio paslaugos kaina Skuodo socialinių paslaugų šeimai centre vienam asmeniui su sunkia negalia – 1482,25 eurų (vienos valandos kaina 8,90 Eur.), 1017,80 eurų (vienos valandos kaina 6,15 Eur.) per mėnesį.

Laikino atokvėpio paslauga teikiama pagal poreikį

Su informacija apie teikiamas Laikino atokvėpio paslaugas galima susipažinti Centro internetinėje svetainėje www.skuodospsc.lt  arba kreiptis į Skuodo socialinių paslaugų šeimai centrą adresu Šatrijos g. 3-2, Skuodas, tel. (8 440) 52 262, el. p. info@skuodospsc.lt

Facebook paskyrahttps://www.facebook.com/Skuodo-socialini%C5%B3-paslaug%C5%B3-%C5%A1eimai-centras-193444224088902

LAIKINO-ATOKVĖPIO-PASLAUGŲ-TEIKIMO-ASMENIMS-SU-NEGALIA-IR-SENYVO-AMŽIAUS-ASMENIMS-ĮSTAIGOJE-TVARKOS-APRAŠAS

 

Paskelbta: 2020 4 vasario | Atnaujinta: 2024 25 kovo