Laikino atokvėpio paslauga

LAIKINO ATOKVĖPIO PASLAUGA

Laikino atokvėpio paslauga – trumpalaikės dienos socialinės globos paslaugos, teikiamos laikino atokvėpio paslaugos gavėjams, siekiant sudaryti sąlygas asmenims, kurie namuose augina, prižiūri, globoja (rūpina) ir (ar) slaugo kartu gyvenančius laikino atokvėpio paslaugos gavėjus, derinti asmeninį gyvenimą ir laikino atokvėpio paslaugos gavėjo priežiūrą, globą (rūpinimą) ir (ar) slaugą, suteikiant jiems galimybę kompensuoti šeimos interesus ir poreikius, pailsėti nuo nuolatinės namuose auginamo, prižiūrimo ir (ar) globojamo (rūpinamo) kartu gyvenančio laikino atokvėpio paslaugos gavėjo priežiūros ir (ar) slaugos.            

Laikino atokvėpio paslauga, organizuojant dienos socialinę globą įstaigoje, teikiama nuo 3 val. per dieną, iki 5 dienų per savaitę. Bendra laikino atokvėpio paslaugos, organizuojant dienos socialinę globą įstaigoje, teikimo trukmė per metus negali viršyti 720 val.

Asmens (šeimos) finansinės galimybės vertinamos ir mokėjimo už dienos socialinę globą – laikino atokvėpio paslaugą, dydis nustatomas vadovaujantis Skuodo rajono savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintu Skuodo rajono savivaldybės gyventojų Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašu.

Laikino atokvėpio paslaugos kaina Skuodo socialinių paslaugų šeimai centre vienam asmeniui su sunkia negalia – 1145,76 eurų (vienos valandos kaina 6,82 Eur.), asmeniui su negalia – 855,12 eurų (vienos valandos kaina 5,09 Eur.) per mėnesį.

Laikino atokvėpio paslauga teikiama pagal poreikį

Su informacija apie teikiamas Laikino atokvėpio paslaugas galima susipažinti Centro internetinėje svetainėje www.skuodospsc.lt  arba kreiptis į Skuodo socialinių paslaugų šeimai centrą adresu Šatrijos g. 3-2, Skuodas, tel. (8 440) 52 262, el. p. info@skuodospsc.lt

Facebook paskyrahttps://www.facebook.com/Skuodo-socialini%C5%B3-paslaug%C5%B3-%C5%A1eimai-centras-193444224088902

LAIKINO ATOKVĖPIO ASMENIMS SU NEGALIA IR SENYVO AMŽIAUS ASMENIMS ĮSTAIGOJE PASLAUGŲ TEIKIMO IR ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

Paskelbta: 2020 4 vasario | Atnaujinta: 2023 17 sausio