Ūkio subjektų priežiūra

22.8. Įstaigos interneto svetainės skyriaus „Administracinė informacija“ srityje „Ūkio subjektų priežiūra“ pateikiama Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 365 straipsnio 2 dalyje nurodyta informacija, kurią privalo skelbti ūkio subjektų veiklos priežiūrą atliekantis subjektas. Jeigu įstaigai privaloma skelbti informaciją apie įstaigos prižiūrimus ūkio subjektus, tokia informacija turi būti skelbiama šiame papunktyje nurodytoje įstaigos interneto svetainės srityje.

Paskelbta: 2020 1 vasario | Atnaujinta: 2020 6 vasario